menu


PROJEKAT Restoran Stena
TIP PROJEKTA Idejni arhitektonsko urbanistički projekat
VELIČINA 650 m2
INVESTITOR Privatni M.I.
LOKACIJA Zlakusa, Užice, SRB
GODINA 2013

Restoran Stena podržava koncepciju celog kompleksa. Njegova pozicija je opredelila njegovu formu. Fuzija interesantih tema doprinosi stvaranju atmosfere bitne za restoran – odnos sa okruženjem, dizajn otvorene kuhinje, radijalne restoran sale i terase, zenitalno osvetljenje i 360 stepeni vizure.