menu

PROJEKAT Rekonstrukcija gradske pijace Skadarlija u višenamenski gradski trg sa pokretnom zelenom pijacom
TIP PROJEKTA Idejno arhitektonsko urbanističko rešenje - konkursni projekat
VELIČINA 35000m2
INVESTITOR JKP Gradske pijace Beograd
LOKACIJA Beograd, SRB
GODINA 2009.

Tema gradske pijace i gradskog trga kao fleksibilnog prostora predstavlja savremeni pristup u rešavanju gradskih prostora. Projektantska koncepcija zasnovana je na formiranju ispražnjenog prostora ispunjenog sadržajima, prostora sa značajnim stepenom fleksibilnosti, adaptabilnosti, transformabilnosti…
Nivo -3 – garaža kapaciteta cca 300 parking mesta
Nivo -2 – garaža kapaciteta cca 300 parking mesta
Nivo -1 – srž ovog nivoa čini tržnica sa lokalima za prodaju prehrambenih proizvoda – mlečnih proizvoda, mesa, ribe, pekare…
Nivo 0 – multifunkcionalni plato – vazduh uhvaćen između dve ploče, prostor koji je u funkciji događaja, ispražnjen prostor opremljen mrežom sadržaja i dešavanja: svetlosnih lanterni, klupa, stubova – stabala, svetlosnih tela, tezgi, panela, zastava… koji podržavaju brze izmene dnevno/noćnih, radni dani/vikend aktivnosti… pa tako prostor pijace postaje prostor okupljanja različitih grupa korisnika sa mobilnom salom za projekcije, pokretnim kafe-om, mobilnom galerijom na otvorenom…