menu

PROJEKAT Stambeni objekat Međaj Plaža
TIP PROJEKTA Idejni projekat
VELIČINA 4900m2
INVESTITOR Sky Project
LOKACIJA Međaj, Užice, SRB
GODINA 2012.

Strogi urbanistički uslovi zatvorenog bloka i kompleksna ugaona lokacija sa denivelacijom terena od 6m su ograničenja koja su nas podstakla na postavku objekta koji nije ugaoni, već deo niza, stvarajući tako jedan mikroambijent gde se prostor rasterećuje planirane napetosti i dobija povoljnija orijentacija stambenih jedinica.
Velika struktura sa oko 50 stanova različitih veličina kao odgovor na zahtev investitora, upakovana je u beli omotač sa velikim i identičnim otvorima dimenzija 2x2m od kojih je svakom stanu pripao 1 ili 2…