menu

PROJEKAT Prihvatilište za napuštene životinje
TIP PROJEKTA Idejno rešenje IDR, Projekat za građevinsku dozvolu PGD, Projekat za izvođenje PZI
VELIČINA 2000m2
INVESTITOR Grad Užice
LOKACIJA Ponikve, Užice, SRB
GODINA 2016.

Projektni zadatak predviđa izgradnju Prihvatilišta za napuštene životinje kapaciteta 400 pasa i Pansiona za životinje kapaciteta 50 životinja, po međunarodnim standardima i uz human tretman pasa.
Kompleks Prihvatilišta pored grupnih i individualnih smeštajnih boksova za pse, obuhvata i veterinarsku kliniku, administraciju, prostor za zoohigijeničare i pripremu hrane, kao i pansion za životinje.

Arhitektura prihvatilišta je jednostavna, primerena nameni. Oblikovno postoje 2 tipa objekata:
Tip 1 su objekti 1, 2 i 3 koji pripadaju Paviljonu 1. To je prizemni objekat izdužene forme, pod dvodovnim krovom nagiba 33°. Ovaj objekat formira postament 8x200m i njemu pripadajuća nadstrešnica krova na dve vode.
Tip 2 su objekti 4, 5, 6 i 7. Ovo su nezavisni prizemni objekti izdužene forme, upakovani u jedinstven omotač, pod jednovodnim krovom nagiba 20°.
Materijali koji su predviđeni su: natur beton, drvo, sinusno profilisani lim boja grafit siva, 3d panelna žičana ograda boja grafit siva, šljunak, betonske raster ploče, trava…