menu

PROJEKAT Novobeogradski kiosk – axaxa
TIP PROJEKTA Idejno arhitektonsko rešenje – Konkursni projekat
VELIČINA 2.5x2.5x2.5m
INVESTITOR Opština Novi Beograd
LOKACIJA Novi Beograd, SRB
GODINA 2005.

Kao deo Novog Beograda kiosk je projektovan tako da mu i oblikovno pripada, forma je svedena na kocku dimenzija 2.5×2.5×2.5m. On je elemenat urbanog mobilijara, lišen je svih detalja i suvišnog dizajna, njegov karakter se svodi na efekat kocke kao skulpture kada je zatvoren i efekat svetla iznutra kada je otvoren.
Funkcija kioska je svedena na elementarnu, prodaja velikog broja artikala na malom prostoru, a spakovana je u prostor ove kocke. Ne postoji ni jedan element koji izlazi izvan osnovnog gabarita, a usecanjem kocke formiran je izlog i izložbeni pult, kao i zaklon od kiše i sunca.
Svedenost oblika pojačana je teksturom utisnutom u materijalu (u vidu natpisa koji mogu biti reklamni ili informacioni), dajući mu elekat modernog prefabrikovanog proizvoda, elementa industrijske proizvodnje