menu

PROJEKAT Kombinovana dečja ustanova, Beograd
TIP PROJEKTA Idejno arhitektonsko urbanističko rešenje - konkursni projekat
VELIČINA 1500-2000m2
INVESTITOR Grad Beograd i Agencija za investicije i stanovanje
LOKACIJA više lokacija u Beogradu, SRB
GODINA 2010.

Stvaranje svojevrsne dečje oaze, unutar perforirane opne… nasuprot objektu sa ogradom visine 2m. Opna perforirana oblačićima daje utisak lakoće i vazdušastosti, stvara dinamičan i promenljiv ambijent, u kome su svetlo i senke uvek drugačije. Omogućava deci beskrajnu igru skrivanja i virkanja, praćenja senki, daje im neophodni kontakt sa spoljnim svetom, a opet ih ušuškava unutar njihovog sveta, otvarajući bezgranične mogućnosti različitog organizovanja…