menu


PROJEKAT Hotel Stena
TIP PROJEKTA Idejni arhitektonsko urbanistički projekat
VELIČINA 1900 m2
INVESTITOR Privatni M.I.
LOKACIJA Zlakusa, Užice, SRB
GODINA 2013

Na samoj ivici klifa, prateći liniju ivice stene, pozicionirane su smeštajne jedinice, omogućavajući svakom pojedinačnom gostu jedinstvenu vizuru.
Hotel je esencijalni deo kompleksa Stena Spa Resort. Pored smeštajnih jedinica sadrži i prijemni deo sa prostranim lobby-jem gde gosti prvi put doživljavaju posebnost lokaliteta.
Same smeštajne jedinice dizajnirane su tako da podržavaju koncepciju celog projekta, svojom jednostavnošću upućuju na kvalitet samog ambijenta i vizuru.