menu

PROJEKAT Dogradnja porodične i rekonstrukcija vikend kuće
TIP PROJEKTA Glavni projekat
VELIČINA 300m2 + 150m2
INVESTITOR Privatni R.M.
LOKACIJA Barajevo, SRB
GODINA 2018