menu

PROJEKAT Kuća za odmor sa 3 apartmanske jedinice
TIP PROJEKTA Idejni projekat
VELIČINA 300m2
INVESTITOR Privatni V.V.
LOKACIJA Zlatibor, SRB
GODINA 2007.

Kuća sa 3 identične mini apartmanske jedinice u nizu, od kojih svakoj pripada jedno garažno mesto ispod objekta, jednosprostorna zona dnevnog boravka i spavanje na galeriji, sve objedinjeno u jednistvenu celinu i podignuto na stubove zbog specifične konfiguracije terena…